gyógyturizmus, magyarországon

Az egészségturizmus

Akik érdeklődnek Magyarország termálvizeiről, illetva a hozzá kapcsolódó egészségturizmusról, spa és wellness turizmusáról, azoknak egy átfogó képet nyújt eme idézett dolgozat. Hasznos összefoglaló.

Az egészségturizmus, a gyógy- és termálturizmus lényege

Hazai gyógytényezők és célcsoportok:

termál- és gyógyvizek mozgásszervi panaszokra

ivókúrák emésztőszervi betegségekre

 gyógybarlangok légzőszervi megbetegedésekre

 fürdőkúra bőrbetegségekre

 szén- dioxid terápia érszűkületre

A magyar gyógyturizmus szerepe a nemzetközi turizmusban

Legjelentősebb gyógyfürdők

I. Az egészségturizmus

Az egészségturizmus a gyógy- és wellness turizmust átfogó fogalom, a turizmusnak azon területét jelenti, ahol a turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása és/vagy megőrzése, tehát a gyógyulás, rehabilitáció és/vagy megelőzés és ennek megfelelően a célterületen tartózkodás alatt igénybe is vesz egészségturisztikai szolgáltatás(oka)t.

A turizmus számos speciális tulajdonsággal rendelkezik, az egészségturizmus pedig még összetettebb szolgáltatás, mivel a turisztikai jellegűek (szállás, vendéglátás stb.) mellett az egészségügyi szolgáltatásokat (pl.: kezelések) is tartalmazza. Utóbbi esetében továbbá nagy jelentősége van a bizalomnak, hiszen a vendégek itt nem csak a pénzüket és a szabad idejüket, hanem az egészségüket és a lelküket is a szolgáltatókra bízzák.

Az egészségturizmuson belül a következő két alcsoportot határozhatjuk meg:

1. Gyógy- és termálturizmus

2. Wellness turizmus

1. + Medical wellne

2. Gyógy- és termálturizmus lényege

Gyógyturizmus alatt értjük, ha a turizmusban résztvevő a szabadságidejét felhasználva egészségének helyreállítása, megóvása vagy megtartása érdekében természeti gyógytényezővel rendelkező helyen orvosi irányítással, ellenőrzéssel, rendszeres gyógyászati kezelésben is részesül. A gyógyturizmus fő motívuma a gyógyulás, a rehabilitáció.

Az ország területén 270 elismert gyógyvíz (gyógyhatású termálvíz) tör a felszínre. 1289 termálforrás, s 270 fűrdési céllal. Az országban 32 minősített gyógyhely, 40 minősített gyógyszálló, 98 minősített gyógyfürdő, 5 gyógybarlang,  270 gyógyvízforrás, 5 gyógyiszap lelőhely, 2 mofetta található.

A gyógyturizmus résztvevőinek fő jellemzői:

– magas az idősebb korosztály aránya,

– közel azonos a nők és férfiak aránya,

– magas az alacsony jövedelműek (többségében nyugdíjasok) aránya, akik igénylik az állami támogatást.

A gyógy- és termálturizmus – a turizmus hagyományos ágazataival összehasonlítva – számos egyedi előnnyel rendelkezik:

– ezen a területen gyakorlatilag nem érvényesül a szezonalítás negatív hatása

– az átlagos tartózkodási idő – a turizmus hagyományos átlagainál tapasztalható 3-5 nappal szemben – tíz napnál is hosszabb,

– a fajlagos költés – a gyógyászati szolgáltatások igénybevétele miatt – átlagosan 30-35 %-kal magasabb, mint a turizmus más területein,

Gyógyturizmushoz kapcsolódó fogalmak:

Termálvíz – A meghatározott hőfoknál melegebb, a föld mélyéből feltörő vagy mesterségesen felhozott vizeket nevezik termálvíznek. Ez az érték Európában 20 °C. Magyarországon tekintettel a kedvező geológiai adottságokra azok a vizek minősülnek termálvíznek, amelyeknek hőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 30 °C-ot.

Ásványvíz – Azokat a felszín alatti vízrétegekből származó vizeket nevezik ásványvíznek, amelyek nem tartalmaznak az egészségre ártalmas anyagokat, és ásványi anyag tartalmuk literenként eléri, vagy meghaladja az 1 grammot (1000 mg-ot).

Az ásványvizeket külsőleg és belsőleg is használják. Köznapi értelemben természetesen a belsőleg fogyasztható ásványvizekről beszélünk, azonban a fürdőkben is ásványvizekben fürdünk, még ha ez nem is tudatosul bennünk.

Gyógyvíz – olyan ásványvíz, amely fizikai tulajdonságai vagy kémiai összetétele miatt gyógyító hatású, a benne található ásványi anyagok gyógyhatását objektív vizsgálati módszerekkel egyértelműen igazolni lehet, és hivatalosan gyógyvízzé nyilvánítottak.

Gyógyfürdő – olyan létesítmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes gyógytényező felhasználásával fürdőkezelést nyújt, vagy hidro-terápiás kezelésekkel teljes körű fizioterápiás ellátást nyújt.

Gyógyhely – A gyógyhely megnevezés egy terület megjelölésére akkor használható, ha azt Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYFI) gyógyhellyé nyilvánítja.

Valamely település egésze vagy meghatározott része akkor nyilvánítható gyógyhellyé, ha

– elismert természetes gyógytényezővel (gyógyvíz, éghajlat stb.) rendelkezik,

– a természetes gyógytényező igénybevételének gyógyintézményi feltételei (gyógyfürdő, gyógyszálló, szanatórium) biztosítottak,

– a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett zöldterületek stb.) adottak,

– a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, ellátó, szolgáltató intézmények stb.) kiépítettsége biztosított.

– A gyógyhellyé nyilvánításról rendelkező határozat húsz évig érvényes, ha a kiadását megalapozó körülmények változatlanul fennállnak.

Gyógybarlang (barlangterápiás intézet) – megfelelően kialakított és berendezett természetes barlangképződmény vagy más föld alatti térség (bánya, táró) bizonyítottan gyógyhatású különleges légköri viszonyait használja fel egyes betegségek kezelésére. A létesítményhez funkcionálisan kapcsolódik a betegek elszállásolására alkalmas felszíni épület, a kezelés azonban járóbeteg-ellátás keretében is igénybe vehető.

Természetes gyógyiszap

1. Természetes iszap (lápföld, tőzeg stb.) – e jogszabály alkalmazásában – az a vízi környezetben természetes úton keletkezett ásványi és növényi eredetű anyag, amely előfordulási formájában vagy őrölt állapotban jellemzően iszapszerű és jelentős vízmegkötő képességgel rendelkezik.

2. Természetes gyógyiszap (a továbbiakban: gyógyiszap) az a természetes iszap, amelynek

‒ összetétele ismert,

‒ az emberi egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz, kitermelésének körülményei a közegészségügyi előírásoknak megfelelnek,

‒ és eredeti összetételének minden megváltoztatása nélkül az adott felhasználási formában tudományosan elismert gyógyhatással rendelkezik.

Mofetta: (alacsony hőfokú vulkáni kigőzölés) természetes módon feláramló, 93-95 % térfogat százalékos széndioxid tartalmú gáz – szárazfürdő formában

spa

2. Wellness turizmus

Célja a termál- gyógy- és élményfürdőre, vonzó környezetre alapozott turisztikai szolgáltatások nyújtása az optimális egészségi állapot elérése, a testi, lelki, szellemi egyensúly megteremtése céljából. Az egészség összhangjának megőrzését, a jó közérzet fenntartását célozza, s inkább életstílusnak tekinthető, mintsem a betegségek megelőzésére szolgáló programnak.

A wellness négy alapelvre épül

– rendszeres, könnyű testmozgás,

– egészséges táplálkozás,

– pszichés állapot javítása aktív és passzív technikák segítségével,

– környezettudatosság (környezetkárosító anyagok csökkentése, életmódváltás stb.).

Nyugati fjordok, Izland
Nyugati fjordok, Izland

A wellness-turizmus résztvevőinek fő jellemzői:

– zömmel középkorúak, de egyre nagyobb a fiatal felnőttek, házaspárok aránya,

– magas a nők aránya, de emelkedik a férfiak aránya,

– jellemző a magasabb jövedelműek aránya.

A legújabb trendek egyike az egészségturizmusban a medical wellness, mely ötvözi az orvostudományt és a wellnesst. A turisztikai piacon egyre jobban terjedő, amely orvosilag ellenőrzött programot jelent. A medical wellness esetében az első lépés az egyén állapotfelmérése, amelynek alapján személyre szabott szolgáltatás csomagot állítanak össze. Ettől ez egy olyan rekreációs tevékenységnek tekinthető, amely orvos által javasolt mozgásformák elvégzését jelenti és rendszeres orvosi kontrollt. Így a hangsúly tehát a betegség megelőzésén van, amelyet az orvosi háttér garantál.

A „spa” kifejezés használata egyre inkább terjed a nemzetközi egészségturizmusban. Eredetét tekintve a spa a Sanus per aquam, a ,,vízzel való gyógyítás”, illetve a Sanitas per aqua, az ,,egészség a víz által” fogalmak rövidítése. A spa egészség-szolgáltató központot jelent, de országonként más-más tartalmat tulajdonítanak neki:

Spa, Izland, Hveravellir
Izland,

II. Magyarország gyógy-idegenforgalmi adottságai

A hazai egészségturizmus vonzerői

A vonzerőket két csoportra oszthatjuk, ezek a természeti- és az ember alkotta vonzerők.

Az egészségturizmus esetében természeti vonzerőnek számítanak például ásvány-, termál- gyógyvizeink, klimatikus gyógyhelyeink, gyógybarlangok, a mofetta valamint a gyógyiszapok.

Az ember alkotta vonzerők közé tartoznak például műemlékfürdőink, vagy a Makón megvalósuló új építészeti remekmű, továbbá a természeti/természetes tényezők szimulálására kialakított sókamra, aromaterápiakamra, a fizikai ingereket használó fizioterápia, vagy elektro-, magneto-, hidroterápia.

Szintén az ember alkotta egészségturisztikai vonzerők kapcsán kell megemlíteni az egyre jelentősebbé váló medical vagy gyógyászati turizmust, mely hazánkban a fogászati kezelésekre, plasztikai sebészetre, szemészeti beavatkozásokra irányul elsősorban.

Természeti adottságaink

Hazánk kiváló geotermikus adottságokkal rendelkezik.

Magyarország gyógyvíz-nagyhatalomnak számít, ugyanis Japán, Izland, Olaszország és Franciaország mögött az ötödik legjobb geotermikus  

adottságokkal rendelkezik. Hazánk a termálvíz-készletek szempontjából kedvező helyzetben van, mivel az ország területének több mint 70 %-án feltárható 30o C-nál melegebb víz.

Magyarországon a gyógyvíz elnevezés használatát törvény szabályozza és a gyógyvizek használatát és forgalmazását az OGYFI (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala szervezetében működő Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYFI) gyógyhellyé nyilvánítja. (engedélyezi.

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szerint:

1, Gyógyvíz az olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van.

külsőleg történő (fürdővízkénti) felhasználásban gyógyvíz az a víz, amely

– megfelel a külsőleg történő felhasználású ásványvíz követelményeinek,

– továbbá a természetes ásványi anyagok (kőzetek) vízzel történő kilúgozása során keletkező, oldott ásványianyag-tartalma, kémiai jellege állandó, egészségkárosító anyagokat nem tartalmaz;

belsőleg történő (ivási, palackozási, inhalálási célú) felhasználásban gyógyvíz az a víz, amely

– megfelel az ásványvíz követelményeinek, és

– fogyasztási előírások betartása mellett iható vagy inhalálásra alkalmas, és

– ilyen felhasználásban bizonyított gyógyhatása van.

Az ország területén 270 elismert gyógyvíz (gyógyhatású termálvíz) tör a felszínre. 1289 termálforrás, s 270 fűrdési céllal. Az országban 32 minősített gyógyhely, 40 minősített gyógyszálló, 98 minősített gyógyfürdő,

5 gyógybarlang,  (Abaliget, Bp.- Szemlőhegyi, Jósvafő, Lilafüred, Tapolca)

270 gyógyvízforrás,

5 gyógyiszap lelőhely, (Hszoboszló, Hévíz,  Makó, Tiszasüly, Alsópáhok,)

2 mofetta (Máriaderecske,  Parádfürdő)található.

Gyógyvíz típusok és hatásaik

  •  Iható víz (belső felhasználásra)
  •  Nem iható (külső felhasználásra, fürdéshez)
  •  Mindkettő

Kénes gyógyvíz – 

(Harkány, Hévíz, Balf, Lukács és Rudas fürdő gyógyvize, Parádsasvár, Mezőkövesd)

Hatásai: élénkíti a légzést, szaporábbá válik és mélyül a légvétel. Kén rakódik le a nyálkahártyákban, ízületekben és emeli a C-vitamin szintet. A kénes gyógyvíz javítja a szervezet kénháztartását. A gyógyvíz fogyasztása ajánlott csökkent gyomorsav termelődés esetén (fokozzák a sav kiválasztást) és a gyomorhurut kezelésében. Nőgyógyászati betegségekben, krónikus gyulladásokban és bőrgyógyászati betegségekben szintén eredményesen alkalmazható a kénes gyógyvíz. Inhalációs formában is használható a kénes gyógyvíz.

Ellenjavallat: –

Radon tartalmú gyógyvíz – 

(Rudas és Gellért fürdő, Hévíz, Eger, Miskolctapolca)

Hatásai: a radon tartalmú gyógyvíz értágító hatású, csökkenti a vérnyomást és érelmeszesedést, hatékony cukorbetegségben és köszvényben. A radon felszívódik a bőrön keresztül is, inhalációs formában is alkalmazható a radon tartalmú gyógyvíz.

Ellenjavallat: legfeljebb csak 3-4 hetes kúra engedélyezett a radon tartalmú gyógyvíz esetében!

Egyszerű termálvíz – 

(Csillaghegy, Római fürdő, Pünkösdfürdő)

Hatásai: az aranyér, a hüvely betegségeiben és a bőrbetegségekben hatékony a gyógyító hatásuk

Ellenjavallat: szív és veseműködési zavarok esetén nem alkalmazható a gyógyvíz!

Savanyú gyógyvíz, egyszerű szénsavas vizek – 

(Balatonfüred, Csopak, Kékkút, Macorka, Répcelak, Mihályi)

Hatásai: fokozzák a gyomorsav termelődést, az idegrendszerre nyugtatón hatnak. Fürdő esetén a szénsavgáz a bőrben mikromasszázs hatást fejt ki, ezzel értágulatot hoz létre, javul a bőr vérellátása és anyagcseréje.

Ellenjavallat: gyomorsav túltengés, gyomorfekély és kóros puffadás, előrehaladott visszér esetén nem alkalmazható a savanyú vizes gyógyvíz!

Alkalikus gyógyvíz, Na, K, Hidrogén-karbonátos ásványvizek – 

(Balf, Bükkszéki Salvus víz, Fonyód, parádi Csevice, szegedi Anna forrásvíz, Békés, Gyopárosfürdő, Gyula)

Hatásai: az alkalikus gyógyvíz nyákoldó és epehajtó hatású, gyomorsav -csökkentő hatású és gyorsítják a sejtek működését.

Ellenjavallat: vesekőnél és coli fertőzésekben nem alkalmazható a gyógyvíz!

Földes-meszes gyógyvíz, Ca, Mg, H-karbonátos / CaMgHCO3/ ásványvizek – 

(Budapest, Balatonfüred, Kékkút, Székesfehérvár, mohai Ágnes és a parádi Szent István forrás, Bükkfürdő, Hegykő, Csopak)

Hatásai: a földes-meszes gyógyvíz általános gyulladáscsökkentő hatású, a csontritkulás kezelésére kiváló, mozgásszervi betegségekben és nőgyógyászati betegségekben javasolt. Vizelethajtó tulajdonsága révén segíti a vesekő-vesehomok kiürülését.

Ellenjavallat: székrekedés esetén nem alkalmazható a gyógyvíz!

Konyhasós gyógyvíz, Na és Kloridionokat tartalmaz – 

(Alföldi fürdők, Parád, Sárvár, Pestszenterzsébet, Cserkeszőlő, Debrecen, Eger, Gyopáros, Nyíregyháza sóstó, Tamási)

Hatásai: a konyhasós gyógyvíz nyákoldó hatású, a gyomornedv termelését növeli, mozgásszervi betegségekben és krónikus nőgyógyászati betegségekben ajánlott. Pikkelysömör és az immunrendszer erősítésére ajánlott.

Ellenjavallat: magas vérnyomás és vizenyő esetén nem alkalmazható a gyógyvíz!

Keserű sós gyógyvíz, Szulfátion, Na-glaubersós víz és Mg- keserűsós víz – 

(Alag, Tiszajenő – Mira víz, Hunyadi János víz, Nagyigmándi víz, Apenta ásványvíz, Ferenc József keserűvíz)

Hatásai: a keserűsós gyógyvíz gyomor és bélhurutban illetve epe panaszokban ajánlott, hatásukra az epehólyag gyakrabban húzódik össze, gyakoribb az epeürítés, ezáltal csökkenti az epehólyag pangását. A keserűsós gyógyvíz hashajtó hatása jelentős.

Ellenjavallat: Gyomorfekély, savhiány, hányás, hasmenés esetén nem alkalmazható a gyógyvíz!

Vasas gyógyvíz – 

(parádi Clarissa forrás és István forrás, mohai Stefánia forrás)

Hatásai: a vastartalmú gyógyvíz vashiányos állapotokban kiváló, nőgyógyászati betegségekben is ajánlott.

Ellenjavallat: –

Jódos, Brómos gyógyvíz – 

(Sóshartyáni Jódaqua, pesterzsébeti gyógyvizek, Bükkszék, Hajdúszoboszló, Debrecen, Karcag, Berekfürdő, Kecskemét, Eger, Cegléd)

Hatásai: a jód a bőrön keresztül is felszívódik. A jódos, brómos gyógyvíz a pajzsmirigy jódhiányos állapotaiban, magas vérnyomás esetén, érelmeszesedés megelőzésére, klimax és menstruációs zavarok esetében, prosztatagyulladás, emésztőrendszer gyulladásos megbetegedéseiben, az epe és hasnyálmirigy működés fokozására ajánlott. A jódos , brómos gyógyvíz csökkenti a húgysav- és a vércukorszintet, kezeli a pikkelysömört és a kéz-láb izületi betegségeit.

Fajtáik és hatásuk

Iható gyógyvizek – Melyik betegségre mit igyál? Szerencsére hazánk nemcsak fürdőkben gazdag, de a feltörő forrásvizek bőséggel tartalmaznak ásványi anyagokat, nyomelemeket is. Ha megfelelően alkalmazod a rendelkezésre álló gyógyvizeket, rengeteg betegségtől szabadulhatsz meg természetes úton. Melyik gyógyvíz mire jó?

Konyhasós víz Előfordulása természetes formában Magyarországon nem jellemző, legközelebb Erdélyben található. A konyhasó legfőbb tulajdonsága, hogy erősen tapad a bőrhöz. A megtapadt só intenzív ingerhatást fejt ki: a szervezet védekező – immun – rendszerét hosszabb időn keresztül éberen tartja. A konyhasó erős gyulladáscsökkentő. Ezt a hatását elsősorban urológiai és nőgyógyászati betegségekben, illetve egyes bőrbetegségek, például a pikkelysömör kezelésében hasznosítják.

Glaubersós víz Fő alkotórésze a kénsavas nátrium, de általában tartalmaz keserűsót is. Krónikus gyomor- és bélhurut, májbajok, cukorbetegség, köszvény, elhízás ellen használatos. Hazánkban legnevezetesebb a baldóci fürdőforrás.

Keserű vizek Magas bennük a kénsavas magnézium. Túlsúly, állandósult székrekedés, aranyér esetében használhatók sikerrel. A legkitűnőbb és legolcsóbb keserűvizek hazánkban találhatók. Legismertebbek a budai Hunyadi János, az igmándi és az ivándai víz.

Jódos víz általában tartalmaz konyhasót is, jódot is. Együttes jelenlétük fokozza a víz gyulladáscsökkentő hatását. Emellett csökkenti a szervezetben a megnövekedett húgysav- és vércukorszintet, serkenti a petefészek működését. Magyarország lakosságára jellemző a jódhiány, pedig a Nógrád megyei Sóshartyán forrásvize nagy mennyiségű jódot tartalmaz. Innen származik a palackozott Jódaqua, amelyből már napi egy kiskanál elegendő például a golyva gyakori kialakulásának megelőzésére.

Radonos víz Hatására az erek kitágulnak, emiatt erős fájdalomcsillapító hatású. Bőrön át és légzés útján is bejuthat a szervezetbe. Ezek a vizek azonban nagyon ritkák, Magyarországon például Tapolcán található belőle.

Földes-meszes víz Azokat a vizeket nevezzük földes-meszes vizeknek, amelyek esetében a Than-féle egyenérték kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátból (CaMgHCO3) 20 százalék felett van. Itt elsősorban a kalcium és a magnézium biológiai hatását kell kiemelni. A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, ami helyileg is érvényesül, mivel hatására a baktériumölő sejtek száma növekszik. A kalcium fokozza a vizeletkiválasztást is, ezek a vizek tehát elősegítik a vesehomok és a vesekövek eltávozását.

Vasas víz Vérszegénység, női bajok ellen javallt, valamint betegség következtében leromlott szervezet feljavítására is alkalmas. Parádon, Erdőbényén található vasas savanyúvíz.

Kénes víz Krónikus fémmérgezésekre, reumatikus bántalmakra, köszvényre ajánlott. Egyszerű kénes melegvíz található Harkányban, Alsókékeden, Herkulesfürdőn, meszes-kénes víz Pöstyénben és Budapesten a Császár, a Lukács fürdőben, a Margitszigeten és a Városligetben.

Egyéb természeti gyógytényezőink

Geotermikus – termálvíz – adottságaink mellett ki kell emelni egyéb, a gyógyászatban alkalmazható természeti tényezőinket is, melyek a következők:

– gyógyklíma, – gyógybarlang, – gyógyiszap és – széndioxid (száraz fürdő) , mofetta)

Gyógyklíma

A gyógy- és termálkincsen kívül jelentős szerep jut az ország kiemelt területein levő klímának is.

Minősített gyógybarlangjainkban – Abaliget, Budapest, Jósvafő, Miskolc és Tapolca – a levegő ionösszetétele, a pormentesség, a sugárzások, a jelenlevő gombák anyagcseréje, a megnyugtatóan ingerszegény környezet jelent kiemelkedő gyógytényezőt.

A klimatikus gyógyhelyeinken (Lillafüreden, Kékestetőn és a Lővérekben) a hegyvidéki levegő légzőszervi problémák, allergia, pajzsmirigybetegségek, a pszichés kimerülésben szenvedők gyógyításában és e betegségek kialakulásának megelőzésében játszik szerepet.

Mofetta

Az ország minősített szén-dioxid szárazfürdője – ismertebb nevén mofetta – Mátraderecskén és Parádfürdőn található. A gyógyító gázok a bőrön át, valamint a légzéssel a véráramba jutva fejtik ki gyógyhatásukat.

Különösen hatásos elsősorban végtagi keringési zavarokban, valamint a szív- és általános keringési betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség érszövődményei, súlyos érrendszeri érintettséggel járó autoimmun-betegségek kezelésében.

Gyógyiszap

A gyógyiszap hazánkban viszonylag kevés helyen – Makó, Hajdúszoboszló, Tiszasüly, Harkány, Alsópáhok, Hévíz – fellelhető kincsünk.

A gyógyvizek fajtái

Az ország területén 270 elismert gyógyvíz (gyógyhatású termálvíz) tör a felszínre. A gyógyszolgáltatásokkal is rendelkező gyógyfürdők száma 98 és ezen kívül 30 további helyen található gyógyvízzel üzemelő fürdő. A kellemes kikapcsolódás és a test karbantartása mellett mozgásszervi problémákra, idült gyulladásos, nőgyógyászati panaszokra, keringési rendellenességekre légzőszervi megbetegedésekre, emésztőszervi bajok kúrálására is ajánlott.

A vizek kémiai összetétele és gyógyhatása rendkívül változatos. Az egyes területek gyógyvizei nem teljesen egyformák, így más-más esetekben javasolják, illetve nem ajánlják.

A magyarországi gyógyhatású ásványvizeket ivókúrákon fogyasztják, illetve palackozva kaphatók a gyógyszertárakban, ahol készséggel adnak felvilágosítást az adott víz összetételéről és hatásairól.

III. A gyógyturizmus szerepe a nemzetközi és belföldi turizmusban

Nemzetközi egészségturisztikai trendek

Az egészségturizmus − az egészség szerepének felértékelődése miatt − a turizmus egyik leggyorsabban fejlődő területe. Az IMF (Nemzetközi Valutaalap) átlagosan évi 4,8%-os turisztikai növekedést prognosztizál 2020-ig, a wellness turizmusnak viszont az előrejelzések szerint 7,5%- os lesz az éves növekedési üteme (Global Wellness Institute, 2017).

A tradicionális − természetes gyógytényezőkre épülő − gyógyturizmus alapját és folyamatosan bővülő keresletét az egyre jobban elöregedő társadalom, valamint a 21. századi civilizációs betegségek biztosítják, fő vendégkörét elsősorban az orvosi javallatra gyógykezelést igénybevevő vendégek (betegek) jelentik. 7

A gyógyturizmus legnagyobb innovációja az utóbbi években, hogy a régi, tradicionális kezelési módszereket a modern technológia minden vívmányának felhasználásával, a legfrissebb tudományos kutatási eredményekre támaszkodva alkalmazzák világszinten.

Egészségturisztikai trendek Magyarországon

A KSH adatai alapján a Magyarországra irányuló külföldi utazások 12,9%-ának fő motivációja a gyógy- és egészségturizmus (KSH, 2017/b). Hazánk egyedi termékértékesítési előnyét ma elsősorban kedvező ár-érték arányú szolgáltatásai jelentik.

Minden hetedik hazánkba látogató vendég felkeres valamilyen gyógy-vagy termálfürdőt. Az ország szállodai férőhelyeinek 14% -a gyógyszállókban van. A legtöbb ilyen célból érkező vendég Ausztriából, Németországból, Franciaországból és Japánból és újabban Oroszországból jön.

A külföldi vendégek körében rendkívül kedvelt az ország nyugati határvidéke, valamint Budapest, így ez a szegmens is igen erős területi koncentrációt mutat. Az egészségturizmus területén is érzékelhető egyfajta keleti nyitás, dinamikusan emelkedik az orosz ajkú vendégek száma, elsősorban a híres gyógyfürdők környékén (pl. Hévíz) található közép- és felsőkategóriás szállásokon.

Az elmúlt évek felmérései szerint Magyarország a kedvező ár- és értékarányú szolgáltatásai miatt közkedvelt célpont az orvosi turizmus terén. A leglátogatottabb orvosturisztikai úti célok Budapest, a nyugati határvidék (Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár), egyes megyeszékhelyek (Debrecen, Pécs, Szeged), és Hévíz.

Ezzel együtt azonban az egészségturizmus motorja továbbra is a magas jövedelemmel rendelkező külföldi állampolgárok hazánkba látogatása, elsősorban a kedvező áru fogászati, valamint szépészeti beavatkozások igénybevételének céljából. A minimum négy éjszakát hazánkban eltöltő külföldi vendégek 18%-ának a gyógykezelés és a wellness turizmus képezi ideutazásának fő motivációját.

IV. Legjelentősebb gyógyfürdők

A termálvízre alapozott fürdők mellett említést kell tennünk azokról a fürdőkről is, melyek vize ugyan – a magyarországi átlaghoz képest – langyos (pl. Miskolctapolca, Eger, Esztergom, Vác), vagy hideg (úgymint Parád, Balf), de még ezzel együtt megfelelnek az európai termálvíz előírásoknak és gyógyhatásuk is bizonyított. 8

Budapest

Történelmi gyógyfürdők:

– Császár-fürdő

– Gellért gyógyfürdő

– Király Gyógyfürdő

– Szent Lukács Gyógyfürdő

– Rác gyógyfürdő

– Rudas gyógyfürdő

– Széchenyi gyógyfürdő

További gyógyfürdők:

– Dagály Gyógyfürdő

– Dandár Gyógyfürdő

– Pesterzsébeti Fürdő

– Újpesti Gyógyfürdő

Vidéki gyógyfürdők

Bük – (Büki Gyógyfürdő)

Eger – (Egri Termálfürdő)

Gyula – (Gyulai Várfürdő)

Hajdúszoboszló – (Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő)

Harkány – (Harkányi Gyógyfürdő)

Hévíz – (Hévízi Tófürdő)

Miskolctapolca – (Miskolctapolcai Barlang- és Gyógyfürdő)

Sárvár – (Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő)

Zalakaros – (Zalakarosi Gyógyfürdő) 9

Balf – Gyógyfürdő

Debrecen – Aquaticum Gyógy és Fürdőközpont

Stb.

Hasznos térképek itt.

About the author

Világlátott, világjárt, jártas a világban, mert világot járt.
Alternatív világjárás, alternatív világlátás.
155 ország, sok élmény, rengeteg tanulság, és végeláthatatlan történetek. Itt a blogomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


*