plakát-2x

Hungarikumok. Mi is az?

Az ember gyarlón felröhög, amikor azt olvassa, hogy hungarikum a szikvíz.

Ez a hivatalos definíció:

A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

Meg a magyar akác, amelyet egy Francia hozott Európába 1601-ben, s amúgy ínvázív növény.

Ebből arra következtetek, hogy Hungarikum az, amit annak fogadunk el. Én javasolnám, hogy a romkocsmák, meg a Blaha aluljáró vagy a pletykáló Marika néni is legyen Hungarikum, hisz olyan máshol nincs.

Vagy mondok jobbat, az uszító, lejárató politikai plakátok közpénzből haverok hírdetési felületén, meg minden élet számít felvilágosító plakátja, vagy a 2x 3x kitesszük egymás mellé ugyanazt az uszító vagy semmitmondó plakátot, mert a közpénzt máshova ahol hasznos lenne tilos elkölteni.

Na ez az igazi Hungarikum.

S mi a nyilvántartásba vétel menete? Itt a leírás, 4 lépcső és azzá válhat rögvest.

A hungarikum olyan gyűjtőfogalom, amely kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a  magyarságra jellemző, egyedi, különleges és minőségével a magyarság „csúcsteljesítménye”.  A hungarikumok jelentős része ismert és keresett is a turisták körében, ezért jelentős szerepet  töltenek be hazánk turizmusában és hazánk, főleg kulturális megítélésében. A dolgozatom  első részében szeretném a hungarikummá nyilvánítás folyamatát és feltételeit bemutatni,  azután a hungarikumok által betöltött fontos szerepet hazánk turizmusában. Mindezt  szeretném három hungarikum részletes bemutatásával alátámasztani.

http://hungarikum.hu/hu/content/mik-azok-hungarikumok-0

A 2000-es évek elején egyedülálló kezdeményezés bontakozott ki Magyarországon, amelynek  célja volt, hogy a nemzeti értékeket összegyűjtse és rendszerezze azokat. A mozgalom  legfőbb célja az értékek védelme és nyilvántartása, valamint a következő nemzedék számára  történő megőrzése volt. Egyik első jelentős lépésnek tekinthető a Hungaricum Klub 2000-ben  történő megalapítása, melynek célja volt, hogy olyan termékekre irányítsa a figyelmet,  melyek jellegzetesen magyarok, származásuk ismert, nemzetközileg is elismertek és  keresettek. További céljuk volt még, hogy a hazánk iránt érdeklődők értesüljenek arról, hogy  valójában melyek az igazi magyar termékek, megismerhessék és megszeressék őket, ezzel  Magyarország hírnevét is jó irányba mozdítsák el. A Klubalapító tagjai négy magyar híres  vállalat, a Herendi Porcelánmanufaktúra RT., a Pick Szeged ZRT., a Tokaj Kereskedőház RT.  és a Zwack Unicum RT. Hozzájuk csatlakozott 2003-ban a Kiskunhalasi Halasi Csipke  Alapítvány, majd 2006-ban a Pető Intézet.

A kép forrása: www.hungarikum.hu

Ezen kiemelt törekvés hatására született meg, a magyar nemzeti értékekről és  hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény által életre hívott Hungarikum Bizottság. A  törvényt hosszú előkészítő munka eredményeként, széleskörű egyeztetést követően, 2012  tavaszán fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály egyebek mellett szól a Hungarikum  Bizottság létrehozásáról, feladatairól. A Bizottság elnöki teendőit az agrár-vidékfejlesztésért  felelős miniszter látja el. A Bizottság tagjait a törvényben meghatározott miniszterek és  szervezetek delegálják. A Bizottság titkársági feladatait a Földművelésügyi Minisztérium  Hungarikum Főosztálya látja el.

A Hungarikum Bizottság 2012. október 18-án megalakult és megkezdte a törvényben foglalt  szakmai feladatainak ellátását.

hungarikum
hungarikum

Néhány idézet a 2012. évi XXX. törvényből:

a) a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek;

b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze  kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú  nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni,  védelmezni és támogatni kell;

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi  alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;

e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi,  kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint a  nemzeti arculat erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.

hungarikum nemzeti érték
hungarikum nemzeti érték

Értelmező rendelkezések:

b) értéktár bizottság: települési értéktár, tájegységi értéktár, külhoni települési értéktár,  külhoni tájegységi értéktár, valamint megyei értéktár esetén legalább három tagból álló  bizottság, ágazati értéktár bizottság esetén öt tagból álló bizottság, akiket az egyes  ágazatokért felelős miniszterek nevezik ki;

c) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási  rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra  jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság  csúcsteljesítménye;

d) Hungarikumok Gyűjteménye: a kiemelkedő nemzeti értékek köréből a Hungarikum  Bizottság (a továbbiakban: HB) által hungarikummá nyilvánított nemzeti értékek  gyűjteménye;

e) hungarikum termék: olyan hungarikum, amely termékként jogszabály alapján magyar  terméknek minősül;

f) kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó  jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti  megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek  nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez;

A hungarikummá nyilvánítás folyamata során egy több lépcsős folyamatot kell végig vinni. A nemzeti értékek megóvandó értékek, azonosításukban, rendszerezésükben, adataik  nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a természetes személyek,  települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a települési, külhoni települési, a  megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatok, a hatáskörrel rendelkező állami szervek,  a Magyar Állandó Értekezleten (a továbbiakban: MÁÉRT) részt vevő külhoni szervezetek és  az általuk megbízott természetes és jogi személyek működhetnek közre. Egy meghatározott  formanyomtatvány kitöltésével bárki javasolhat értéket, mely először a piramis legalsó  szintjén kerülhet elismerésre. Alábbi ábrával szeretném illusztrálni a hungarikummá  nyilvánítás folyamatát:

A kép forrása: www.hungarikum.hu

hungarikum népmese
hungarikum népmese

1. Nemzeti érték: Az értékpiramis első lépcsőfoka az adott érték települési- vagy  tájegységi értéktár, külhoni települési- vagy tájegységi értéktár, vagy ágazati értéktár valamelyikébe való felvételének és nemzeti értékké nyilvánításának kérelme.  Amennyiben olyan nemzeti értékről van szó, amely konkrét településhez nem köthető,  az adott nemzeti érték gondozója vagy fenntartója a tárgy szerinti minisztérium által  működtetett ágazati értéktárhoz nyújthatja be a javaslatát. Ha a települési/tájegységi  értéktárba már felvett nemzeti érték megyei jelentőségű, azt a megyei értéktárhoz kell  felterjeszteni, külhoni települési/tájegységi értéktárba már felvett nemzeti értéket  pedig a külhoni nemzetrész értéktárhoz.

2. Kiemelkedő nemzeti érték: A második lépcsőfok a megyei értéktárba, vagy külhoni nemzetrész értéktárba, vagy az ágazati értéktárba már felvett nemzeti érték Magyar Értéktárba való felvételének, azaz kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánításának  kérelme, mely a megfelelő javaslati adatlap Hungarikum Bizottsághoz való  benyújtásával történik. 3. Hungarikum: A hungarikummá nyilvánítás utolsó lépcsőfoka a Magyar Értéktárba  már felvételt nyert kiemelkedő nemzeti érték felvételének kérelme a Hungarikumok  Gyűjteményébe. Ezt a felterjesztést szintén a Hungarikum Bizottsághoz kell  benyújtani.

2020-ban a listára kerültek:

szőregi rózsatő (agrárgazdaság)

csíksomlyói pünkösdi búcsú és kegyhely (kulturális)

klasszikus magyar szablyavívás hagyománya (sport)

a tiszavirág és a tiszavirágzás (természeti környezet)

Hungarikumok Gyűjteménye Agrár- és élelmiszergazdaság

Pálinka / Pálinka 2. Törkölypálinka / Grape marc pálinka 3. Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász / Csabai sausage or Csabai thick sausage 4. Magyarországi Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú / Tokaji aszú produced in the Tokaj wine region of Hungary 5. Hízott libából előállított termékek / Food products from fattened goose 6. Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász / Gyulai sausage or Gyulai double sausage 7. Szikvíz / Soda-water 8. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény / Ground paprika from Kalocsa 9. PICK Téliszalámi / PICK wintersalami 10. Magyar akác / Black locust (Robinia pseudoacacia) 11. Magyar akácméz / Hungarian acacia honey 12. HERZ Classic Téliszalámi / HERZ classic wintersalami 13. Makói hagyma / Red onions from Makó 14. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény / Ground paprika from Szeged 15. Magyar szürke szarvasmarha / Hungarian grey cattle 16. UNICUM keserűlikőr / UNICUM herbal liqueur 17. Debreceni páros kolbász / Debrecen double sausage 18. Fröccs / Spritzer 19. Alföldi kamillavirágzat / Alföld chamomile 20. Kürtőskalács / Chimney cake 21. Piros Arany és Erős Pista / Piros Arany (Red Gold) and Erős Pista 22. TÖRLEY pezsgő / TÖRLEY Sparkling Wine 23. Egri Bikavér / Egri Bikavér 24. Magyar pásztor- és vadászkutyafajták / Hungarian shepherd and hound dogs

Egészség és életmód 25. Béres Csepp és Béres Csepp Extra / Béres drops and Béres drops extra 26. ILCSI Szépítő Füvek natúrkozmetikai termékek / ILCSI Organic Skin Care Products 27. Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer / Hungarian District Nursing Service as an internationally unique, traditional healthcare system 28. A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat / Lake Hévíz and the traditional therapy in Hévíz 29. Kabay Jánosnak, az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve / Life-work of János Kabay, founder of the Alkaloida pharmaceutical factory

Ipari és műszaki megoldások 30. KÜRT Adatmentés / KÜRT Data Recovery 31. Zsolnay porcelán és kerámia / Zsolnay porcelain and ceramics 32. Neumann János életműve az informatika és a számítógépek világában / Life-work of János Neumann in the area of information technology and computers

Kulturális örökség 33. A táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje / The folk dance house method as the Hungarian model of perpetuation of cultural heritage 34. Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás modellje / „Mohácsi Busó járás” a masked end-of-winter tradition 35. Solymászat mint élő emberi örökség / Falconry as a living human heritage 36. A Matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája / Matyó folk art – The embroidery culture of a traditional community 37. Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út / Budapest, including the banks of the Danube, the Buda castle quarter and Andrássy avenue 38. Hollókő ófalu és környezete / Old village of Hollókő and its surroundings 39. Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete / Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its natural environment 40. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta / Hortobágy National Park – the Puszta 41. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője / Early Christian necropolis of Pécs (Sopianae) 42. Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj / Fertő / Neusiedlersee cultural landscape 43. A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája / Tokaj historic wine region cultural landscape 44. Herendi porcelán / Herend porcelain 45. Magyar operett / Hungarian operetta 46. Kassai-féle lovasíjász módszer / The Kassai method of horseback archery 47. Halasi csipke / Halas lace 48. Kalocsai népművészet: írás, hímzés, pingálás / Kalocsa folk art – drawing, embroidery and wall painting 49. 100 Tagú Cigányzenekar – A zenekar világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlata / Budapest GypsySymphony Orchestra – The worldrenowned artistic and tradition preserving practice of the orchestra 50. Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka / Count István Széchenyi’s intellectual legacy 51. Klasszikus magyar nóta / Traditional Hungarian folk song 52. Zsolnay Kulturális Negyed / Zsolnay Cultural Quarter 53. Tárogató / Tárogató 54. Vizsolyi Biblia / The Vizsoly Bible 55. IX-XI. századi Magyar Íj / The Hungarian bow of the 9th-11th century52. 56. Magyar cimbalom / Hungarian dulcimer 57. Kodály-módszer / Kodály concept 58. A magyar tanya/ The hungarian farmstead 59. Magyar huszár/ Hungarian hussar 60. Pálos rend / The Order of Saint Paul the First Hermit 61. Hollóházi porcelán / Hollóháza Porcelain

Sport 62. Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve / The worldknown and renowned life-work of Ferenc Puskás

Természeti környezet 63. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai / Caves of Aggtelek karst and Slovak karst 64. Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra / Hive-stones and the stone culture of Bükkalja

Turizmus és vendéglátás 65. Karcagi birkapörkölt / Karcag mutton stew 66. Gundel örökség – Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége és a Gundel Étterem / Gundel heritage – gastronomic and catering trade heritage of Károly Gundel and the Gundel Restaurant 67. Bajai halászlé / Fish soup from Baja 68. Tiszai halászlé / Fisherman’s soup from the region of Tisza 69.Gulyásleves / Gulash soup

Épített környezet/ Built Environment 70. Torockó épített öröksége / Built environment of Torocko

Hungarikumok gyűjteménye szakterületi kategóriájuk szerint:

Agrár- és élelmiszergazdaság:

➢ Pálinka

➢ Törkölypálinka 

➢ Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász 

➢ Magyarországi Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú 

➢ Hízott libából előállított termékek 

➢ Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász 

➢ Szikvíz  = szódavíz

➢ Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény 

➢ PICK Téliszalámi 

➢ Magyar akác 

➢ Magyar akácméz 

➢ HERZ Classic Téliszalámi 

➢ Makói hagyma 

➢ Szegedi fűszerpaprika-őrlemény 

➢ Magyar szürke szarvasmarha

➢ UNICUM keserűlikőr 

➢ Debreceni páros kolbász 

➢ Fröccs 

➢ Alföldi kamillavirágzat 

➢ Kürtőskalács 

➢ Piros Arany és Erős Pista 

➢ TÖRLEY pezsgő 

➢ Egri Bikavér 

➢ Magyar pásztor- és vadászkutyafajták 

❖ Egészség és életmód

➢ Béres Csepp és Béres Csepp Extra

➢ ILCSI Szépítő Füvek natúrkozmetikai termékek

➢ Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer

➢ A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat 

➢ Kabay Jánosnak, az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve

❖ Ipari és műszaki megoldások

➢ KÜRT Adatmentés

➢ Zsolnay porcelán és kerámia

➢ Neumann János életműve az informatika és a számítógépek világában

❖ Kulturális örökség

➢ A táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje ➢ Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás modellje 

➢ Solymászat mint élő emberi örökség 

➢ A Matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája  ➢ Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út

➢ Hollókő ófalu és környezete

➢ Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete ➢ Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta

➢ Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője ??? ott sem voltunk

➢ Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj

➢ A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája

➢ Herendi porcelán

➢ Magyar népmesék rajzfilmsorozat

➢ Magyar operett

➢ Kassai-féle lovasíjász módszer

➢ Halasi csipke

➢ Kalocsai népművészet: írás, hímzés, pingálás

➢ 100 Tagú Cigányzenekar – A zenekar világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlata

➢ Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka

➢ Klasszikus magyar nóta

➢ Zsolnay Kulturális Negyed

➢ Tárogató / Tárogató

➢ Vizsolyi Biblia

➢ IX-XI. századi Magyar Íj

➢ Magyar cimbalom

➢ Kodály-módszer 

➢ A magyar tanya

➢ Magyar huszár

➢ Pálos rend 

➢ Hollóházi porcelán 

❖ Sport

➢ Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve 

❖ Természeti környezet

➢ Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai 

➢ Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra

❖ Turizmus és vendéglátás

➢ Karcagi birkapörkölt

➢ Gundel örökség – Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége és a  Gundel Étterem

➢ Bajai halászlé

➢ Tiszai halászlé

➢ Gulyásleves 

❖ Épített környezet

➢ Torockó épített öröksége

About the author

Világlátott, világjárt, jártas a világban, mert világot járt.
Alternatív világjárás, alternatív világlátás.
155 ország, sok élmény, rengeteg tanulság, és végeláthatatlan történetek. Itt a blogomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


*