csillagok-között-2

Film: Csillagok között – Interstellar

Egy filmes fb. csoportot dobott fel minap a gépem. Valaki Idôutazással, paralel világokkal kapcsolatos filmet keresett. Ez a téma mindig is érdekelt, így elkezdtem böngészni miket is ajánlanak.

Végül találtam egy érdekes elemzést és végül elkezdtem nézni a Csillagok között c. filmet. Videán magyarul is megtalálható. A rendezője Chris Nolan szeret az idővel és az álomvilággal játszani, mint az eredet c. filmben is tette.

Az interstellar c. filmet nézve nagyon érdekes és aktuális kérdésfelvetésekkel találkoztam. Belekevertek tudományt, kis scifi-t, volt benne akció és persze érzelmi szálak. de ezek egyenletes szövétneke feltette a listámra a filmet, habár voltak belassulások, de azért egyben végignézhető volt a majd 3 óra.

„A Csillagok között. (Interstellar) Minden embernek – kivétel nélkül -, a földön ugyanazok a kérdései, és ugyanazok a kétségek vannak a háttérben, amivel a film kezdődik. Konkrétan, hogy meddig lehet a Földet kizsákmányolni, meddig fog a Föld élelmet adni, meddig fogjuk addig rombolni a környezetet, amíg még életben tudunk maradni? Mennyi környezeti kárt okozunk, amin túl már nem marad levegő?

A film azzal kezdődik, hogy nem csak az emberről van szó, hanem a természetről is. Nem marad tápanyag, nem marad életerő. A filmbe én nem raktam volna ismert sztárokat. Nem kisebbíteni akarom Matthew McConaughey színészi tehetségét és a többi ismert színészét sem, de erősen elvonja a film mondanivalójáról a figyelmet. Itt nagyon fontos a figyelem, mert a figyelem által lehet mélyebbre látni, az összpontosított figyelem által.

A film több rétegű, több szálon fut, az egyén problémáján és küzdelmein át, az egész világ problémáján és küzdelmein keresztül. Nagyon jól ötvözi a tudomány, az emberi értelem és az emberi kapcsolatok mélységének a lényegét.

Van egy nagyon fontos kérdés a filmben, ez pedig a túlélés kérdése, amiben minden ember közösen osztozik. Az, hogy az élet túléljen, élőhelyre van szüksége. A táplálékon keresztül energiára van szüksége.

A filmben felbukkannak a tudomány azon felismerései és megértései, amik a legnagyobb tudósok megértései és felismerései. De látszik, hogy még ez is kevés. A film látszólag felfoghatatlan jelenségeket ötvöz, az időt és a teret, és azon túl. Az idő és a tér Einsteinhez fűződik, a relativitáselmélethez és a tér görbülethez. Most már az egyéni megértéseimet és tapasztalásaimat is beleviszem a mondanivalóba, ugyanis az ember határát az idő és a tér korlátozza. Ez nagyon jól látszik a filmben is.

Ezzel küzd a tudomány, hogy az időt és a teret hogyan lehet túllépni és mi van azon túl. A film úgy fejeződik be, hogy meggörbül a tér és az idő. Az ember, az elme nem tud túllépni a téren és az időn, mert nem csak a térnek van gravitációs ereje, hanem az elmének is, ami kicsinyességben tartja az embert, és azon túl pedig az életet. Az életre az elme gravitációs ereje hat, és nem az univerzum gravitációs ereje.

A film elején már nagyon érdekes jelenségek a filmvászonra vannak víve, úgy, mint a kódok. A kislány kijelenti, hogy: Maradj! Megfejtette a kódot, hogy maradj, ami arról szól, hogy a jelenben van mindaz, amit keresnek, amit keres az emberiség, a túlélés lehetőségét. Nem kellett volna menni soha sehova. A spirituális úton a kereső elér oda, hogy nincsenek távolságok, mert a végtelenben nincsenek távolságok. A végtelen minden egyes pontja a jelen, az örökkévaló, úgy a világban, mint a világon túl, és ez az egységes létezés.

Nagyon jól beleviszik azt az elképzelést, hogy más bolygókat keressenek. Ezt ismerjük. Ez egy reális, tudományos törekvés az emberiség részéről, hogy új élőhelyet találjanak, ami napjainkban is zajlik. Meg lehet nézni a Spektrumon vagy a Discoveryn, hogy rengeteg olyan dokumentumfilm van, ami erről szól, hogy az utazási lehetőségeket keresik.

Az utazási lehetőségeket három dolog befolyásolja. Az első az élet hossza, a második az idő, a harmadik pedig a sebesség. Ez a három dolog, amíg a téren belül van, addig korlátozott. A film úgy folytatódik, hogy új életteret keresnek, ahol az emberiség túlélhet. Megjeleníti azt, hogy az idő, ahogy a földön ismerjük, nem állandó, hanem változó. Attól függ, hogy milyen közegben van az ember. Leszállnak azon a bizonyos bolygón és mire visszajönnek, évtizedek telnek el. Ez az idő dimenzióit mutatja meg.

Lehetetlen vállalkozás, hogy megtalálják a valódi otthont, az igazi otthont, az élhető otthont. Az utazás egy olyan stádiumába ér, ahol a túlélés törvénye felülír minden törvényt. Az egyik űrhajós cserben hagyja őket teljesen. Bekapcsol a túlélés legmélyebb szintje, ami már nincs tekintettel semmire és senkire. Nagyon jól megmutatja a film, hogy a tudomány, a tudós elér egy határig, ahol rájön, lehetetlen az, hogy megmeneküljenek. Lehetetlen, hogy az embereket kimentsék világból egy új hazába.

Egy fordulatot vesz a film, ahogy utaznak, átmennek a fekete lyukon. Ott az idő teljesen másképp működik. Majd visszafelé jövet a főhős egy olyan mélységébe hatol, ahol érthetetlen módon olyan dimenzióba kerül, amit nem bír felfogni. Valójában ez azt mutatja meg, hogy a dimenziók között nincs távolság. Egymásban vannak a dimenziók: a világi dimenzió, a mennyei dimenzió, a valóság dimenziója, a végtelen dimenziója, de ezek között van átjáró.

A filmben elhangzik ekkor, hogy mi magunkat hívtuk ide. Mi magunkat vezetjük.

A legkisebbtől a legnagyobbig ugyanarról van szó. Ami a világban emberként van jelen, az a végső valóság is egyben. De a film nem megy el idáig, vagyis érinti. Hogy lehetséges-e ilyen utazás? Igen, lehetséges.

A filmet azzal kellett volna folytatni, hogy kilépnek a térből és az időből. Ezt úgy lehetséges megtenni, hogy a tudat lép ki a térből és az időből, és megtapasztalja olyan létállapotát, ami formanélküli. Ott van a valóság, ott van az igazi élet, a végtelen élet, ami lekorlátozta magát világi emberré. A film egy olyan üzenettel bír, hogy igen, lehetséges ilyen. De nem a világűrön keresztül.

A filmből nem tudjuk meg, hogy a főhős lánya mit fedezett fel és mit értett meg, amikor azt kiáltotta, hogy heuréka! Befejezte-e az egyenletet? Ez az egyenlet az én meglátásom szerint úgy szól, hogy: nulla=végtelen. A nulla a mozdulatlan, az iránytalan. Amikor a kódban megértette azt, hogy “stay”, vagyis maradj, ez azt jelenti, hogy maradj nulla állapotban! A nulla állapoton keresztül lehet kilépni a térből és az időből. (nekem itt a meditáció ugrott be.)

Az embernek is van egy ilyen nulla állapota, a középpontja, amin keresztül történhet az utazás dimenziókon keresztül, anélkül, hogy űrhajóra kellene szállnia, anélkül, hogy nagyon bonyolult technikát kellene használnia. Az életben ott van minden tudás, ami nem csak a világi természetről szól, hanem az egész univerzumról, az egész mindenségről. Az élet, képes olyan utazásra, ami egyszerre mozog és egyszerre mozdulatlan. Ezt ismerjük a fizikából is. Ha egy tárgyra azonos erők hatnak ellentétes vektor iránnyal, akkor az a tárgy vagy áll, vagy mozog. De ez a felosztottság miatt van így, mert a tárgy nulla állapotában egyszerre áll és mozog is. Képes utazásra úgy, hogy közben nem mozdul a forma, de a forma nélküli része igen.

Nem tudjuk a jövőt felkészíteni gyerekeinknek, hanem őket kell felkészíteni a jövőre.

Ebben az utazásban elhagyja a világot, a világűrt, az univerzumot és kilép az univerzumon túlra. Ehhez kell egy energia. Ez az energia nem lelhető fel a világban, hanem be kell hozni a világba. Be lehet hozni, és ez az energia szolgál hajtóműként. Az élet, képes teljesen tudatosan, teljesen éberen elutazni, teljesen a végső valóságig, a forrásáig. Nekem ezt mondta a film.

Nagyon örültem a filmnek. A korábbi tapasztalataimon túl – amit megírtam könyvben is -, rámutatott arra, hogy az emberiség ebben a filmben jó felé orientálódik. De azt is megmutatta, hogy a határait nem lépi át, azaz a tudomány határait. Ez itt egy nagyon fontos dologra mutat rá. A tudomány mindig kívül vizsgálódik, de a tudós soha nem vizsgálja meg saját magát, hogy ki az, aki ezt tapasztalja. Hát az élet! Innentől a tudomány új irányt venne és az élet saját magát kutatná. Ebben elérne addig a felfedezésig, hogy képes legyen túllépni téren és időn, természetes módon.

Az élet megtalálná az új otthont, ami valójában nem is új, hanem mindent átható.Nagyon jó üzenete van a filmnek. Írni fogok egy könyvet, ami nem csak ezt a filmet világítja meg, hanem a tudománynak a lényegét, hogy minden tudós valójában ezt keresi, és hogy hogyan tovább teljesen reális módon. Nem egy képzelgésről fogok írni, hanem teljesen reális megélésekről, kipróbált utazásról. Rájövünk arra, hogy mi van a téren és az időn túl, és hogyan lehet oda elmenni.

Rámutatok arra, hogy a világban is itt vannak ehhez az eszközök. Ott vannak a természetben. Minden a természetben van. A fizikában, a kémiában, a természettudományban, a biológiában ott van mindenhez az eszköz. Már részleteiben ismeri is a tudomány, de ezeket átlátni akkor lehet, ha az ember meghaladja a teret és az időt, és visszajön és megérti a nullát. A legfontosabb megérteni mi a nulla, és ez hol van az emberben. A nulla iránytalan, értéktelen, kezdet és vég nélküli. Pontosan olyan, mint a végtelen. Ezen a nullán, ezen a nulla állapotunkon keresztül tudunk kilépni a térből és az időből. Ezt összehangolni, megérteni és a világon túli végtelen erőt behozni a világba nem lehetetlen. Erről fog szólni a könyv.

Ez a film egy nagyszerű film, a kedvenc filmem. A mondanivalóján túl a technikáról összességében egy nagyon jó film. De ezt a filmet lehet folytatni, és a könyv erről fog szólni. A transvervolutio relativitása, ami magába foglalja azt a rengeteg paradoxont, ami a világból nézve érhetetlen és áthatolhatatlan, viszont a nullán keresztül ezek a paradoxonok nem is paradoxonok valójában, hanem a minden értés és a minden tudás egysége. Így fejezném be a mondanivalómat: nulla=végtelen. Ez minden egyenlet megoldása. Ennek az egyenletnek az Igazsága mi vagyunk, az Élet. Ha megértjük az életet, mindent megértünk. Samu Zsolt”

És a háttérinfó:

Csillagok között (eredeti cím: Interstellar2014-ben bemutatott tudományos-fantasztikus kalandfilm, amely felvonultatja a 21. századi elméleti fizika elképzeléseit a világűrről, a tér és idő viszonyáról, valamint felvázolja a zsákutcába jutott emberiség lehetséges fejlődési útját, jövőjét. A filmet anamorfikus 35 mm-es és IMAX 70 mm-es filmre fényképezték, zenéjét a sokoldalú Hans Zimmer készítette, rendezője a Batman-trilógiával híressé vált Christopher Nolan. A film készítéséhez nagy segítséget jelentett Kip Thorne elméleti fizikus, aki tanácsokkal látta el a rendezőt és a stábot. Kip Thorne 2017-ben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott a gravitációs hullámok felfedezéséért.

A film készítése

2006-ban Steven Spielberg és a Paramount Pictures bejelentett egy filmtervet, amely Obst és Thorne nyolcoldalas munkáján alapult. Ám Spielberg végül más munkákra koncentrált és a rendezést végül Nolan vette át testvére, Jonathan unszolására, így ő 2012-ben lett a projekt részese. A forgatókönyvet Jonathan négy évig írta.

Cselekmény

A közeli jövőben az emberiség képtelenné válik arra, hogy fennmaradjon a Földön. A természeti katasztrófák ellehetetlenítik a mezőgazdaságot, állandóak a porviharok, évről évre egyre rosszabb a termés. A korábbi civilizáció eltűnőben, a fejlődés helyett inkább visszafejlődés figyelhető meg egy agrártársadalom irányába.

A film főhőse Joseph Cooper, aki korábban NASA-tesztpilóta volt, a farmján gazdálkodik, vele él két gyermeke, Tom, és a tízéves Murphy nevű lánya, valamint apósa, Donald. Murphy meg van győződve arról, hogy a házban szellem van, aki kommunikálni akar vele. Cooper nem hisz a szellemben, de vizsgálni kezdi a jelenséget és megállapítja, hogy az anomália vagy egy ismeretlen valaki morzejeleket és bináris kódokat küld. Megfejti a kódokat és egy hely koordinátáit kapja. Ez vezeti el őt és kislányát egy titkos NASA kísérleti telephelyre, amelyet Dr. Brand, a korábbi professzora vezet.

A professzor bevezeti Coopert a kutatás lényegébe. Eszerint az emberiség pusztulása a Földön elkerülhetetlen a következő évtizedekben. Ugyanakkor már 48 éve felfedeztek egy féreglyukat a Szaturnusz gyűrűi közelében, amely elvezethet egy másik galaxishoz. Ez lehet az emberiség menekülésének kulcsa. Egy korábbi, ún. Lazarus-misszió (Lázár küldetés) keretében embereket küldtek át a féreglyukon, hogy kiderüljön, van-e életképes világ (bolygó) odaát. Az emberi kapszulák közül három küldött visszajelzést, a kapszulákban tartózkodó három pilótáról elnevezett bolygókról, ezek: Miller, Edmunds és Mann. Az aktuális Endurance-projekt célja, hogy asztronauták egy csoportját átküldje a féreglyukon, hogy megerősítést kapjanak a Földön, a három közül melyik bolygó a legalkalmasabb arra, hogy az emberiség kolonizálja egy építés alatt álló hatalmas űrállomással. Ennek az expedíciónak a vezetésére Brand professzor Coopert kéri fel, aki – bár először visszautasítaná a feladatot – gyermekei életének megmentése érdekében elvállalja a küldetést. Ugyanakkor nehezen hagyja ott a családját, főleg Murphyt, aki tudja, hogy apja talán soha nem tér vissza. Cooper megígéri Murphynek, hogy visszatér hozzá, majd búcsút vesz családjától és elhagyja a Földet három másik asztronauta, Amelia (Brand lánya), a fizikus Romilly és a geográfus Doyle, valamint két robot, CASE és TARS kíséretében.

Az út a Szaturnuszig mintegy két évig tart, ez idő alatt folyamatosan van kapcsolat a Földdel, Cooper videóüzeneteket küld a családjának és értesül a fejleményekről, amik otthon történtek. A féreglyukat közben megtalálják és keresztülmennek rajta, így jutnak át a másik galaxisba, ahol megállapítják, hogy az első számú bolygó, Milleré túl közel van a Gargantua nevű fekete lyukhoz, így a bolygón eltöltött idő alatt a Földön sokkal több idő telik el a gravitációs húzóerő miatt. Minden, a bolygón töltött óra alatt 7 földi év telik el. A csapatból három fő, Cooper, Amelia és Doyle leszáll a bolygóra. Vízre érnek, hogy megkeressék Millert és adatrögzítőjét. Ám a próbálkozás tragédiába torkollik, hatalmas hullám közelít, amely miatt el kell menekülniük, és Doyle-t elsodorja az ár. Késve érnek vissza Romillyhoz, aki közli velük, hogy amíg lent tartózkodtak, ő 23 évet várt rájuk. A hír sokkolja Coopert, aki visszanézi a Földről küldött videóüzeneteket, melyben szerettei üzentek neki. A videókból kiderül, hogy fia leérettségizett, majd barátnője lett, akit később feleségül vett és gyermeke született tőle. Az is tudomására jut, hogy apósa, Donald meghalt, valamint hogy Murphy tudományos pályára lépett és a NASA-nak dolgozik, Dr. Brand kezei alatt. Murphy videóüzenetében megvádolja apját, amiért becsapta őt és nem tért vissza a Földre, ahogy ígérte, pedig ő már olyan idős lett közben, mint apja, amikor hátrahagyta őket. A hírek heves érzelmi reakciókat váltanak ki Cooperből.

A Földön egyre inkább ellehetetlenül az élet. Az emberek menekülnének, de a helyzet kilátástalan. Murphy kísérletet tesz arra, hogy megoldja azt a problémát, amin Dr. Brand évekig dolgozott; azaz miképp menekülhetne el az emberiség a Földről, a tömegvonzás ellenére. A professzor egészsége megrendül, halálos ágyán megvallja Murphynek, hogy évekkel korábban már kidolgozta az egyenletet, de mivel kell egy adat a fekete lyuk túloldalán lévő szingularitásból, ami nincs, ezért minden hiába, az emberiség veszni látszik. Emiatt minden hitét egy populációs bombába tette, ami ott van az Endurance űrhajón. Ezek a megtermékenyített embriók lehetnek a remény zálogai, és ez ott van Cooperék kezében. Ez egyben azt is jelenti, hogy Cooper és csapata sosem fog visszatérni. A hír sokkolja Murphyt, aki ugyanakkor képtelen elfogadni, hogy nem látja viszont soha többé apját. Ezt megüzeni abban a videóban, amikor Ameliával közli apja halálhírét.

Az Endurance csapata eközben választás előtt áll: vagy Mann vagy pedig Edmunds bolygóját választják; ha ugyanis mindkettőre elmennek, megvan a veszélye, hogy nem lesznek képesek időben visszatérni a Földre. Míg Amelia Edmunds bolygóját javasolja –mivel annak megfelelőbbek a körülményei– és érzelmi kapcsolat fűzi Edmundshoz, Cooper épp az elfogulatlanság miatt Mann bolygóját javasolja. Végül Mann bolygója mellett dönt Cooper, így oda mennek mindannyian. A bolygó jeges állapotban van és megtalálják Mannt hibernált állapotban. Felébresztik és felfedező útra indulnak vele. Mikor Cooper közli, hogy visszatérnek a Földre, Mann csapdát állít és egy külön expedícióra hívja Coopert, ahol megtámadja és tönkreteszi szkafanderjét. A magára hagyott Cooper rádión segítséget kér Ameliától, aki odaszáll hozzá. Ám ez idő alatt Mann felrobbantja Romillyt és megpróbál eljutni a bolygó körül keringő Endurance-re, hogy végleg megakadályozza Cooperék hazatérését és hogy elvigye az embriókat Edmunds bolygójára. Cooper és Amelia utána ered, de nem tudják megakadályozni, hogy Mann csatlakozzon az Endurance-hez. Azonban dokkolása sikertelen; a légzár kilöki az űrbe Mannt, akinek felrobban a gépe és ez tönkreteszi az Endurance egy részét is. Ennek ellenére a vadul pörgő és sodródó Endurance-hez sikerül csatlakozniuk Cooperéknek, így megmenekülnek és az a reményük is életben marad, hogy egyszer hazatérhetnek.

Murphy és egyik orvos kollégája elmennek a farmra, ahol Tom és családja gazdálkodik. A család szenved a portól, a gyerek és Tom felesége állandóan köhög. Murphy megpróbálja rábeszélni Tomot, hogy hagyják ott a farmot, de a férfi hajthatatlan. Murphy közli Tommal, hogy apja nem fog már ide visszatérni, kár itt maradni. Eközben hatalmas porvihar közelít. A távozó Murphynek azonban van egy ötlete, hogyan cselezhetné ki bátyját. A kukoricásban benzinnel tüzet gyújt, ami hamar szétterjed és tönkreteszi a termés nagy részét. Tom, hogy mentse, ami menthető, otthagyja a családját és megy tüzet oltani. Ezalatt Murphyék visszatérnek és kimenekítik a családot. Murphyben azonban feltámad a kísértés, hogy visszatérjen szobájába és megfejtse a titkot. A könyvespolcáról spontán lehulló könyvek alapján próbálja kideríteni, mit üzen a szellem. Előszedi a rég lejegyzett üzeneteket és újragondolja az egészet. A család eközben lent vár rá.

Amelia és Cooper tervet készítenek. Odavezetik az űrhajót a Gargantua eseményhorizontja közelébe, amelybe leküldik TARS-t, hogy információkat gyűjtsön a szingularitásról, ami a fekete lyuk mögött van és ezeket visszaküldje a Földre. Amint a robot visszajelez nekik, a két űrhajós igyekszik eljutni Edmunds bolygójára. A fekete lyuk vonzóereje azonban erős. Hogy az Endurance eljusson Edmundshoz, Cooper úgy dönt, csökkenti az űrhajó tömegét azzal, hogy kilövi magát a fekete lyukba. Így Amelia megmenekül és le tud szállni Edmundshoz, míg Cooper a szingularitásban találja magát. Mivel az eseményhorizont közelében Cooper hajója kezd darabokra hullani, ezért katapultál, majd túlcsúszik az eseményhorizonton és belezuhan egy hiperkockába, melyről később TARS közli, hogy az ismeretlen lények építették számára, mint 3 dimenziós teret az 5 dimenziós valóságukon belül, hogy lehetővé tegyék Cooper számára, hogy felfoghassa azt. Cooper a TARS-szal való beszélgetése során felismeri, hogy azok az intelligens lények, akik a féreglyukat az emberiség számára előkészítették, valójában az emberiség fejlettebb, jövőbeni formái lehetnek és éppúgy segítik őt, ahogyan ő segíti az emberiséget a lányának való üzenetküldésen keresztül. A TARS által gyűjtött adatokkal felvértezve a szingularitásról, Cooper megpróbál kommunikálni Murphyvel, aki ott tartózkodik a könyvespolcok előtt a szobájában, és próbál rájönni a titokra. Amikor Cooper meglök egy könyvet, a gravitációs hullámok miatt az leesik és ebből tud a lány jelzéseket kapni. Murphy így a hiányzó láncszemmel be tudja fejezni Brand egyenletét, lehetővé téve az emberiségnek az evakuációt.

Cooper küldetését ezzel teljesítette, a féreglyukon át visszatér a Naprendszerbe, ahol egy Szaturnusz közelében lévő hajó megmenti és elviszi arra a NASA-űrállomásra, amelynek Cooper a neve és ami a lányáról lett elnevezve. Mikor felébred, megtudja, hogy még él a lánya, akivel találkozik és aki útjára bocsátja, hogy menjen vissza Ameliához. Cooper elköt egy űrhajót és útra kel.

About the author

Világlátott, világjárt, jártas a világban, mert világot járt.
Alternatív világjárás, alternatív világlátás.
155 ország, sok élmény, rengeteg tanulság, és végeláthatatlan történetek. Itt a blogomban.

Comments

  1. Greetings from Czech republic! I’m happy to see you are finding your way to Nolan’s movies! Best luck on your travels from your dushanbe flight neighbor 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


*